TutorialKrótka instrukcja pokazująca jak skonfigurować system, aby można było wysyłać informacje pogodowe do portalu ActiveWeather.

1. Pobierz obraz systemu z ActiveWeather.org

2. Rozpakuj i zapisz obraz na karcie SD 4GB (Win32DiskImager) a następnie uruchom Raspberry.

3. Uruchom Putty i wpisz adres IP Raspberry IP oraz Host Name (dowolna nazwa).4. Zaloguj się do systemu; Twój login: pi, Twoje hasło: raspberry5. Po udanym logowaniu wpisz: sudo nano /weather/weather.ini6. Uruchomi się edytor tekstu "nano". Znajdź zakładkę LIVE i w zmiennej SERVICES wpisz 'activeweather'. Dla innych serwisów pogodowych takich jak weatherunderground lub openweathermap wystarczy wpisać 'underground_rf' lub 'openweathermap'. Następnie używając strzałek przejdź na koniec dokumentu.7. Znajdź zakładkę ACTIVEWEATHER i w zmiennej STATION wpisz login jaki został podany podcas rejestracji do serwisu a w zakładce password wpisz Twoją nazwę stacji.8. Jeśli chcesz jednocześnie wysyład dane do innych portali pogodowych zdefiniowanych wcześniej, to podaj również do nich odpowiednie loginy i hasła9. Wciśnij Ctrl+X aby zamknąć edytor a następnie (Y or T w zależności o wersji językowej) aby zapisać zmiany. Wpisz sudo reboot by ponownie uruchomić raspberry. Jeśli wszystkie dane zostały wpisane poprawnie, po kilku minutach dane ze stacji powinny pojawić się na stronie.

OSTRZEŻENIA

PROGNOZA
OSTRZEŻENIA
Prognozy i ostrzeżenia dzieki http://lowcyburz.pl/

GALERIA - niecodzienne zjawiska pogodowe i nie tylko

Zapraszamy wszystkich do przesyłąnia ciekawych zdjęć zjawisk pogodowych, oraz innch interesujących tematów związanych z szeroko pojętą pogodą. Zdjęcia proszę wysyłać na adres: E-mail: office@activeweather.org

Pierwsza stacja dodana do serwisu.

Kontakt

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Wszelka pomoc w tworzeniu tego serwisu będzie mile widziana.

E-mail: office@activeweather.org