Podstawy wiedzy

Meteorologia - nauka zajmująca się badaniem zjawisk fizycznych i procesów zachodzących w atmosferze, szczególnie w jej niższej warstwie - troposferze. Bada, jak te procesy wpływają na przebieg procesów atmosferycznych i stan pogody na danym obszarze (źródło: Wikipedia).
Krótka historia meteorologii.
Już w starożytnej Grecji pojawiły się zapiski o próbach prognozowania i analizowania zjawisk pogodowych, lecz przełom nastąpił dopiero w 1781 roku. Powstała wtedy pierwsza sieć „stacji” meteorologicznych, którą założył rajca Johann Jakob Hammer. 39 meteorologicznych stacji obserwacyjnych rozciągało się od Uralu do Ameryki Północnej i od Grenlandii po Morze Śródziemne. Do projektu zostali zwerbowani duchowni, radcy, urzędnicy miejscy. Mieli oni za zadanie codziennie o godzinie 7:00, 14:00 i 21:00 czasu lokalnego mierzyć ciśnienie, temperaturę i wilgotność powietrza. Do dzisiaj dokonuje się pomiarów według tego harmonogramu. Największym przełomem w historii meteorologii było wynalezienie telegrafu w 1851 roku. Pozwalał on na szybką wymianę danych pogodowych z każdym miejscem na świecie. Do dziś istnieje punkt obserwacyjny z tamtego okresu. Znajduje się on w Niemczech, na szczycie Peissberg w Górnej Bawarii. Dziś do prognozowania pogody używa się bardzo zawansowanej technologii. Dane zbierane są przy pomocy satelitów geostacjonarnych oraz stacji pogodowych, radarów pogodowych i detektorów wyładowań, co pozwala na dokładniejsze przewidywanie pogody.
Motorem zjawisk meteorologicznych na Ziemi jest Słońce. Od niego zależy ilość ciepła docierającego na powierzchnie Ziemi, a co za tym idzie ilość odparowanej wody i tworzenie się chmur, ośrodków niskiego i wysokiego ciśnienia, a w następstwie tworzenie się wiatrów, co ma wpływ na pogodę na całym świecie.
Do zjawisk meteorologicznych zaliczamy występowanie chmur, wyładowań atmosferycznych, opadów deszczu, śniegu, gradu, występowanie tęczy, zorzy polarnej, mgły, itd.
Chmury w zależności od temperatury maja różne kształty i rozmiary. Do klasyfikowania chmur używa się nazw w języku łacińskim. Ten sposób klasyfikacji został wymyślony przez angielskiego chemika Luke’a Howarda w 1803 roku. Łacińskie nazwy chmur to:
- cirrus, które oznacza „lok włosów”
- stratus, oznaczające „warstwę”
- cumulus, oznaczające „stos”
- nimbus, oznaczające „ulewa”

Chmury można podzielić na cztery grupy. Pierwsze trzy grupy wyróżnia się na podstawie wysokości, na jakiej występuje ich podstawa ponad poziomem gruntu:
- chmury wysokie: od 5 do 13km,
- chmury średnie: od 2 do 6km,
- chmury niskie: do 2km ponad ziemią.
Czwarta grupa to chmury o budowie pionowej. Są to chmury bardzo rozbudowanie w pionie i ze względu na to nie mogą być klasyfikowane na podstawie wysokości, na jakiej występuje ich podstawa.

Wiatr
Wiatr zawsze wieje od Wyżu do Niżu. Na siłę i kierunek wiatru ma też wpływ ukształtowanie terenu. Ogólnie rzecz biorąc, ośrodek wyżowy stanowi jakby turbinę kierującą masami powietrza. Powietrze o niskim ciśnieniu napływa do centrum wyżu na półkuli północnej zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a na półkuli południowej odwrotnie. Gdy po kilku dniach słonecznej, bezwietrznej pogody odczuwamy silne porywy wiatru, oznacza to, że wyż przemieszcza się i ustępuje niżowi, co oznacza pogorszenie pogody. I odwrotnie, jeżeli po dniach deszczowych występuje nasilenie wiatru, może to oznaczać nasuwanie się wyżu i nadejście słonecznych dni.

Więcej informacji na temat można znaleźć na wikipedia.org

OSTRZEŻENIA

PROGNOZA
OSTRZEŻENIA
Prognozy i ostrzeżenia dzieki http://lowcyburz.pl/

GALERIA - niecodzienne zjawiska pogodowe i nie tylko

Zapraszamy wszystkich do przesyłąnia ciekawych zdjęć zjawisk pogodowych, oraz innch interesujących tematów związanych z szeroko pojętą pogodą. Zdjęcia proszę wysyłać na adres: E-mail: office@activeweather.org

Pierwsza stacja dodana do serwisu.

Kontakt

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Wszelka pomoc w tworzeniu tego serwisu będzie mile widziana.

E-mail: office@activeweather.org